Witaj na stronie VENTILUS

 

Filtry do Ventilus 851

 

 

OPIS PRODUKTU

 
1. Filtr wstępny (obowiązkowy):
 • Nazwa: ISO COARSE 75% wg ISO 16890
 • Wykonanie: ramka metal / włóknina splisowana na siatce
 • Nr katalogowy: 80-85G4
 • Używanie: obowiązkowe
 • Wymiar: 540 x 342 x 80 mm
 • Liczba filtrów w centrali: 2 szt

 

2. Filtr dokładny (opcjonalny):
 • Nazwa: ePM 1,0-80% wg ISO 16890
 • Wykonanie: ramka metalowa / włóknina węglowa splisowana na siatce
 • Nr katalogowy: 80-85A
 • Używanie: opcjonalne
 • Wymiar: 540 x 342 x 80 mm
 • Procentowa skuteczność zatrzymania cząstek o wielkości:
  • 1,0 μm – do 80%
  • 2,5 μm – do 85%
  • 10 μm – do 95%

 

 

 Filtry do Ventilus 851

 

Używanie

 

Wykonanie

 

Nr katalogowy

 

Wymiar

[mm]

Nazwa

 

   Filtr wstępny obowiązkowe ramka metal / włóknina splisowana na siatce 80-85G4 540 x 342 x 80 ISO COARSE 75% wg ISO 16890
Filtr dokładny opcjonalne ramka metal / pleated panel 80-85A 540 x 342 x 80 ePM 1,0-80% wg ISO 16890

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU